موتورخانه هوشمند

مجوز ها و تاییدیه ها

موتورخانه هوشمند هیرکان - برخی از دستاوردهای بدست آمده کنترل هوشمند موتورخانه هیرکان که در زیر قابل مشاهده میباشد.

مجوز ها و تاییدیه ها

موتورخانه هوشمند هیرکان

دستاوردهای بدست آمده کنترل هوشمند موتورخانه

img

موتورخانه هوشمند

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
img

موتورخانه هوشمند هیرکان

سازمان محیط زیست
img

کنترل هوشمند

کمیته انرژی مدیریت
img

کنترل هوشمند موتورخانه

اداره مخابرات استان مازندران
img

هیرکان

اعتبار سنجی و امتیازدهی اختراع
img

موتوخانه هیرکان

دستاورد برتر فنآوری استان
img

موتورخانه hirkan

شرکت روماک سیستم آویژه صنعت آریان
img

موتورخانه

بانک ملی و کنترل انرژی
img

هوشمند سازی موتورخانه

گواهینامه ثبت اختراع
پشتیبانی آنلاین